Vi tar medarbeidersamtalen til et nytt nivå

Nettbasert lederverktøy som får mer ut av dine medarbeidere
Unik metode for måling av motivasjonsfaktorer og forventninger.

Veiledning

Forbereder leder og medarbeider til samtalen, identifiserer samtaleemner og fokusområder.

Kvalitet

Prosesstyrt gjennomføring sikrer lik gjennomføring i hele organisasjonen. Medarbeidersamtalen satt i system.

Målbarhet

Mål fremdriften i prosessen gjennom hele organisasjonen. Målbare resulteter på tilfredshet og fokusområder for hele organisasjonen.

Styringsverktøy

Identifiser fokusområder. Se innsats innenfor emner og få målbare resultater i hele organisasjonen.

Medarbeidersamtalen satt i system
Bedre resultater gjennom oppfølging av konkrete mål.

Selve samtalen er et steg i en prosess som varer hele året.

Medarbeiders forberedelse

Forberedelsen måler medarbeiders forventninger, prioritet og hvor tilfreds han er med dagens situasjon. Medarbeider ledes igjennom forberedelsen som hjelper medarbeideren å tenke gjennom de emner som er viktige for samtalen.

Leders forberedelse

Leders forberedelse er å gjennomgå resultatet av medarbeiders forberedelse. Leder har mulighet til å sammenligne med tidligere resultater. Leder gjennomgår handlingsplanen fra forrige samtale og emner medarbeideren har lagt inn.

dashboard

Samtalen

Selve samtalen er kokt ned til konkrete samtaleemner, samlet gjennom medarbeiders og leders forberedelse. Diskuter resultatet og medarbeider sine forventninger, og komme frem til tiltak i handlingsplanen for å møte medarbeider sine forventninger.

Oppfølging

Handlingsplanen er resultatet av samtalen, komprimert til konkrete mål. Leder får samlet fremdrift for alle medarbeidere og har mulighet til å følge opp fremdrift og agenda. Medarbeider får påminnelser om tidsfrister som nærmer seg.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en prat

Perex AS
Vingvegen 2
4050 SOLA
post@perex.no
51 71 96 90
  • John Harald Brattåker
    john.harald@perex.no
    91 61 80 64

  • Torbjørn Rott
    torbjorn@perex.no
    91 51 32 92

2017 Perex AS